Kategorie

Newsletter

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez P.P.H.U."MEBLROB" Katarzyna Wajerowska z siedzibą przy ul. Czermin 62, 63-640 Czermin.


I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez P.P.H.U."MEBLROB" Katarzyna Wajerowska, NIP 911-181-44-95, REGON 020297384 zwane dalej sprzedającym.

2. Klientem sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
3. Do korzystania ze sklepu internetowego Meblrob wymagany jest komputer z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką stron internetowych, kartą graficzną i monitorem o minimalnej rodzielczosci 800x600 i wyświetlajacymi 256 kolorów oraz klawiaturą i urzadzeniem wskazującym.
4. Osoby korzystające ze strony www.sklep.meblrob.pl nie mogą dostarczać ani rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym.
5. Firma Meblrob - właściciel Sklepu Internetowego sklep.meblrob.pl - prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet oraz w sklepie stacjonarnym. Wszelkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Skrót KGO oznacza koszt gospodarowania odpadami wliczony w cenę produktu.
Informacja o cenie towaru podawana na stronie www.sklep.meblrob.pl ma charakter wiążący od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.
6. Sprzedający realizuje zamówienia dostarczane wyłacznie na terytorium Polski.
7. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
8. Dodatkowych informacji sprzedający udziela telefonicznie pod numerem 513 010 258 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@meblrob.pl.

II. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

1. Meblrob oświadcza, że bez zgody Klienta nie udostępnia podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących Klienta korzystającego z serwisu.
2. Klient dokonując rejestracji i zakupu w sklepie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
3. Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
4. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres: sklep@meblrob.pl lub pocztą na adres firmy.
5. Akceptacja regulaminu oznacza że Klient składa oświadczenie niniejszej tresci: „Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep.meblrob.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

III. Warunki sprzedaży

1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, drogą mailową: sklep@meblrob.pl lub telefoniczną 513 010 258
2. Zamówienia realizowane (wysyłane) są do 10 tygodni. Dostawa to kolejne 1-2 dni robocze.
3. Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail. 
4. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki wyszczególnione są na stronie: Dostawa
6. Sprzedawane są jedynie towary będące w magazynie w momencie składania zamówienia. Informacja o dostępności znajduje się na stronie każdego przedmiotu. W przypadku jednak braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, możliwością wyboru innego, podobnego przedmiotu lub całkowitym anulowaniem zamawianej pozycji. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

IV. Wysyłka

1. Zakupiony towar wysyłamy w ciągu maksymalnie 10 tygodni (czasem wcześniej, po uzgodnieniu).
2. O wysyłce towaru wraz z podaniem numeru nadania informujemy mailem,
3. W przypadku znacznego opóźnienia w dostawie prosimy o kontakt w celu ustalenia, co jest przyczyną braku dostawy. W każdym przypadku staramy się pomóc w ustaleniu gdzie znajduje się przesyłka.
4. W przypadku nieodebrania zamówionej przesyłki Sprzedający zastrzega prawo dochodzenia roszczeń w związku z poniesionymi kosztami.
5. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

V. Płatności

Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować przy odbiorze przesyłki lub dokonując przedpłaty na nasze konto bankowe.

VI. Reklamacje i zwroty

1. Podstawą przyjęcia towaru w ramach reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym sklep.meblrob.pl.
2. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru w terminie 10 dni od daty jego odebrania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy można pobrać klikając na WZÓR OŚWIADCZENIA.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.
4. Po otrzymaniu przesyłki nastąpi zwrot zapłaconej kwoty. 
5. Produkt zmieniony w wyniku użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd nie podlega zwrotowi.

6. Towar należy odesłać na adres:

Meblrob,
Czermin 62,
63-640 Czermin.

Opłatę za dostarczenie produktu pokrywa kupujący, który otrzyma jej zwrot po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 
7. Przesyłki wysyłane do sklepu Meblrob należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru.
8. Reklamacji nie podlegają:
- uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. wilgocią)
- uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.
2. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością firmy Meblrob i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.

 

 

 

 

 

Oprogramowanie sklepu: PrestaShop™ 


Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Tel.: 513 010 258

Napisz do nas
wiadomość e-mail

©2009-2019 Copyright by Meblrob. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wdrożenie EcoMotive.pl